. .

The page is printed

Kokybės ir saugumo valdymas

Krovinių apdorojimas su didžiausia priežiūra

Jūs galite patikėti savo vertingą krovinį DB Schenker

Pasinaudokite mūsų „Bureau Veritas“ sertifikatu, patvirtinančiu kokybės valdymo sistemą ir kitais įrankiais bei sertifikuotais saugos standartais mūsų terminaluose. Daugiau informacijos apie kokybės ir saugumo problemas rasite www.dbschenker.com

DB Schenker kokybės valdymo sistema susitelkia ties kliento reikalavimais ir darbiniais procesais ir elementais, kurie turi įtakos kokybei. Dėl to nuolatos siekiama trijų praktinių kokybės tikslų:

1) siuntos turi būti pristatomos per numatytą užsakymo įvykdymo laiką,

2) siuntos turi būti pristatytos tinkama tvarka ir tinkamos formos (pilnos ir nepažeistos),

3) sąskaita turi būti išsiųsta laiku ir joje turi būti pateikti sutarti tarifai bei paslaugos.

DB Schenker standartizuoti procesai, nustatytos tinklo taisyklės ir nuolatinio tobulėjimo programos formuoja šių kompanijos tikslų ir į ateitį orientuotų klientų reikalavimų atitikimo pagrindą. 

Integruotų kokybės valdymo sistemų ir susijusių įrankių efektyvumas buvo patvirtintas ir „Bureau Veritas“ sertifikatu. Suteiktas „DB Schenker Group“ sertifikatas mūsų produktų rinkiniui, kuris skirtas Europai. Mūsų kokybės valdymo sistemos ne tik atitinka ISO 9001 standartą, bet ir jas viršija tobulėjimo linkme.

DB Schenker yra ypač svarbus krovinio saugumas. DB Schenker naudoja įvairiausias prevencines priemones, siekdama išvengti krovinių, patikėtų DB Schenker vagysčių.

Visi DB Schenker kelių transporto terminalai atitinka nustatytus saugumo standartus. Taikomos įvairios priemonės, tarp jų - signalizacijos sistemos, tvoros ir vaizdo stebėjimo sistemos (CCTV). Pavyzdžiui, visose transporto priemonėse yra GPS sistemos, durų užraktai ir jutikliai, signalizacijos sujungtos įvykių intervencijos paslauga („Eurowatch“). Apsaugotos stovėjimo vietos yra prieinamos išskirtinai DB Schenker transporto priemonėms.

Aukščiausi reikalavimai apsaugai . Greta visų išvardintų priemonių papildomai yra naudojamas „SCHENKERmobility“. Tai IT įrankis, skirtas informacijaiapie įvykius stebėti, sekti ir apdoroti. Svarbu ir tai, kad daugelis atrinktų terminalų turi įrangą ir sertifikatus pagal aukščiausius Krovinių Saugumo Reikalavimus (FSR A-lygis), nurodytus Europos, Viduriniųjų Rytų ir Afrikos Transportuojamo Turto Apsaugos Asociacijos (TAPA-EMEA). TAPA-EMEA yra saugumo ir logistikos valdytojų grupė iš įvairių gamybos ir logistikos kompanijų. TAPA-FSR taip pat pateikia konstravimo, įrangos ir procesų apsaugos instrukcijas. Šios instrukcijos skirtos tam, kad TAPA narių kompanijų prekės būtų saugiai laikomos paslaugų teikėjų.

Nuo TAPA-FSR sertifikavimo pradžios (2004 m.) DB Schenker aktyviai sureagavo į kylantį nusikalstamų įvykių skaičių logistikos grandinėse. Išorinis sertifikavimo organas „Bureau Veritas Certification“ pripažino šias DB Schenker pastangas, siekiant padidinti saugumo standartus kompanijos gabenamiems rizikingiems kroviniams, ir suteikė DB Schenker A lygio sertifikatus.

Paskutinis aktyvavimas.: 16.05.2014

Į puslapio pradžią

  • Schenker paslaugos