. .

The page is printed

Socialiniai aspektai

Siūlome jaudinančias perspektyvas

DB Schenker - pasaulyje pripažinta ir atsakinga darbdavė. Kompanija samdo ir išlaiko kvalifikuotus darbuotojus, kurie entuziastingai atlieka savo darbą jai ir klientams.

Mūsų sėkmę yra lemia subalansuoti ekonominiai, socialiniai ir aplinkosauginiai veiksniai ir mūsų darbo rezultatai.

Siekiame įsitvirtinti tarp pačių geriausių darbdavių Vokietijoje iki 2020 m., norime išlaikyti savo aukštas pozicijas kitose šalyse. Mūsų socialinė atsakomybė peržengia patrauklaus darbdavio ribas. Mums svarbu pelnyti ilgalaikį visuomenės pripažinimą, išreikšti savo įsipareigojimus visuomenei per socialinių projektų rėmimą.

Demografiniai pokyčiai ir augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis aiškiai rodo, kad ateityje kompanijos DB Schenker ir visos DB Group sėkmę didele dalimi lems strategiškai svarbūs gebėjimai samdyti ir išlaikyti šiam darbui tinkamus darbuotojus.

Darbuotojų išlaikymas. Kompanijoje DB Schenker sėkmingos darbuotojų išlaikymo pastangos yra paremtos trimis pagrindiniais faktoriais: aukštu klientų pasitenkinimu, tvariu personalo ugdymu ir tvirta kompanijos kultūra.

Stiprus, profesionalus žmogiškųjų išteklių valdymas padeda mums išlaikyti savo darbuotojus ilgą laiką. Mes nuolatos dirbame, kad ir toliau išlaikytume savo darbuotojų pasitenkinimą. Tvari žmogiškųjų išteklių plėtra yra aiškus tikslas mūsų kompanijoje. Mes pasitikime savo darbuotojų kvalifikacija ir sistemingai tobuliname savo ekspertus ir vadybininkus. Dar viena būtina sąlyga yra stipri kompanijos kultūra. Tarptautinis DB Schenker pobūdis kelia įvairių kultūrų integravimo ir bendro identiteto sukūrimo iššūkį.

Darbuotojų samdymas. Svarbus yra ne tik darbuotojų išlaikymas, bet ir profesionalus žmogiškųjų išteklių samdymas. DB Schenker stengiasi kurti patrauklaus darbdavio reputaciją transportavimo ir logistikos pramonėje. Demografiniai pokyčiai ir dabartinis „karas dėl talento“ apsunkina šio tikslo siekimą.. Ne tik siūlome patrauklius mokymus ir laipsnį suteikiančias programas, bet ir toliau samdome kvalifikuotus ir motyvuotus darbuotojus. Todėl DB Schenker glaudžiai bendradarbiauja su universitetais ir asociacijomis, pavyzdžiui, „Logistik e.V.“ - logistikos ir tiekimo grandinės valdymo tinklu.

Paskutinis aktyvavimas.: 16.05.2014

Į puslapio pradžią

  • Schenker paslaugos